Een blog over e-commerce en online marketing door Erik van der Veen. Sinds 1997 actief met online marketing. Mail voor advies, coaching of trainingen: info@erikvanderveen.nl.

donderdag 18 december 2008

Onduidelijkheid over weigeringspercentage

Zag laatst in een rapport van Google Analytics dat het gemiddelde weigeringspercentage van een site hoger lag dan het weigeringspercentage van de schermresolutie met het hoogste weigeringspercentage. Lekkere zin hè? Doordat ik de logica er niet van inzag, heb ik die vraag voorgelegd aan Avinash Kaushik van Google. Zijn antwoord was als volgt:

"This was a bit complex, even for me.

The net net is that the two numbers you are comparing are not the same Metric. One metric is Bounce Rate (for the site in this case, single page view sessions) and the other metric is Bounces (the % of bounces as a percent of total bounces for that screen resolution).

Yes that is confusing.

Let me explain. Let's assume two screen resolutions.

1024: Visits, 10. Bounced 5.
1920: Visits 10, Bounced 8.

Now Bounce rate that you'll see in the score card (top number in bold in your screenshot) = 13/20 = 65 %

But in the report for each resolution you'll see Bounces =

1024: (5)/(5+8) = 38%
1920: (8)/(5+8) = 62%

Notice those two numbers, the way they are computed, have nothing to do with the first number (65%, the bounce rate).

Does this help?

-Avinash."

Geen opmerkingen:

Er is een fout opgetreden in dit gadget