Een blog over e-commerce en online marketing door Erik van der Veen. Sinds 1997 actief met online marketing. Mail voor advies, coaching of trainingen: info@erikvanderveen.nl.

woensdag 7 oktober 2009

Budgetten online marketing groeien enorm

Het budget voor online marketing gaat de komende jaren fors stijgen. Naar verwachting zal de helft van de marketingbudgetten in 2014 online besteed worden. Deze cijfers komen voort uit een onderzoek van het Tijdschrift voor Marketing onder Nederlandse marketeers.

Integratie online in marketingmix
In 2008 ging 24 procent van de marketingbudgetten naar online. Het jaar daarvoor bedroeg het aandeel van online 21 procent. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat internet verworden is tot een geïntegreerd onderdeel van de marketingmix. Van de ondervraagde marketeers liet 84 procent weten dat zij met offline en online communicatie bezig waren. Zes van de tien bedrijven lieten weten dat zij online effecten hebben bereikt die ze met offline marketing niet zouden kunnen behalen.

Verklaringen
Bovenstaande conclusies verbazen mij en u waarschijnlijk ook niet. Bij veel van onze klanten hoor ik dat de ROI online veel groter is dan via traditionele media. En bovendien veel meetbaarder waardoor goed geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast verschuift de mediaconsumptie richting internet, wordt video online steeds belangijker, heeft de papieren krant steeds minder lezers, kennen senioren de mogelijkheden van internet ook steeds beter en is de jongere generatie helemaal thuis op internet. Kortom redenen genoeg om de groei van online te verklaren.

Weinig kennis van webmarketing
Desondanks is de kennis van online marketing bij de gemiddelde marketeer nog bedroevend klein. Zeker indien we het afzetten tegen de meerwaarde die online kan hebben. Veel sites zijn te veel aanbod- en te weinig vraaggericht, zijn slecht ingericht voor zoekmachines, hebben geen goed webanalyse pakket, sturen niet goed richting conversie en doen al helemaal niet aan conversieoptimalisatie.

Geen opmerkingen: