Dit blog gaat over Google Ads. Lees hier nieuws, tips en andere nuttige informatie over adverteren in Google Ads.

donderdag 31 juli 2008

Hoe hoger in Google komen?

Lees ook het artikel zoekmachineoptimalisatie in 2013

Hoger in Google? Een veelgeuite wens? Maar hoe doe je dat? Via literatuurstudie, ervaring en het bijhouden van relevante weblogs over zoekmachineoptimalisatie (ook wel SEO genoemd) heb ik kennis opgedaan over hoe je hoger in Google kunt komen. In dit artikel tref je mijn bevindingen aan. Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten zal de inhoud van onderstaand verhaal regelmatig wijzigen. Vanwege het gigantische marktaandeel van Google, staat Google in dit artikel een synoniem voor zoekmachine.

Welke factoren spelen een rol bij de positiebepaling binnen Google?

Het zal geen geheim zijn dat de positie in Google een zeer grote invloed kan hebben op het succes van je site/bedrijf. Er zijn talloze bedrijven in Nederland waarvan het voorbestaand wordt bepaald door de positie in Google.

Om zogenaamde zoekmachinespammers niet in het zadel te willen helpen, doet Google nagenoeg geen uitspraken over de methodes die zij hanteert voor de positiebepaling. De internetgemeenschap in het algemeen en zoekmachineoptimalisatie-specialisten in het bijzonder probeert daarom samen de werkwijze van Google te bepalen.

Wat zijn hierbij de belangrijkste onderwerpen?

Zoektermen

Google matcht de zoektermen met de website. Daarom is het belangrijk de site zo in te richten dat deze aansluit bij de zoekvraag. Als je fietsen verkoopt, maar op de site uitsluitend over tweewielers spreekt, zal Google je site (nog?) niet vinden op de term fietsen. Bedenk daarom op welke woorden je gevonden wil worden. Hierbij kan je kiezen voor zeer generieke termen zoals "fiets", maar het nadeel hiervan is dat het lastig is om op dergelijke termen hoog in Google te komen. Op termen als "damesfietsen" zal het weer iets makkelijker zijn en voor "damesfietsen friesland" is het weer wat makkelijker. Het kan daarom verstandig zijn om de site in te richten op dergelijke niche-woorden. De gekozen woorden moeten op verschillende manieren terug komen op de site.

Hou er rekening mee dat het onderstaande verhaal puur geschreven is vanuit zoekmachinemarketing-oogpunt. Dit kan in sommige gevallen conflicteren met andere bedrijfsbelangen.

De titel van de pagina

- Zorg ervoor dat de belangrijkste zoekwoorden vooraan in de titel staan
- Beschrijf in de titel waar de pagina over gaat
- Maak de titel zo kort en krachtig mogelijk
- Zet de bedrijfs- of site naam bij voorkeur achterin de titel of laat hem eventueel weg. Als de bedrijfsnaam iets vertelt over de producten/diensten die geleverd worden, kan het wel verstandig deze in de titel te noemen
- Zorg ervoor dat iedere pagina een eigen titel heeft
- Laat de woorden die in de titel staan ook terugkomen in de tekst die op de pagina staat

HTML-code

Een zoekmachine kan niet lezen zoals jij en ik dat doen. Wij kijken naar de webpagina met opmaak en foto's en dergelijke. Een zoekmachine kijkt puur naar de broncode van de pagina. Hierover de volgende aandachtspunten

- Zorg in de broncode voor een gunstige verhouding tussen content en de rest van de code. Streef hierbij naar een verhouding van 25% en zorg ervoor dat deze in ieder geval boven 10% ligt
- Bouw de html van de pagina van boven naar beneden in volgorde van belangrijkheid
- Zet de belangrijkste content bovenaan

De meta description

- Plaats de belangrijkste zoektermen in de meta description
- Gebruik voor de meta description maximaal 150 tekens

URL

De opbouw van de url is belangrijk voor Google en voor de mensen die van deze zoekmachine gebruik maken. Voor laatstgenoemde is een url als www.opvakantie.nl/spanje aantrekkelijk om op te klikken dan www.opvakantie.nl/rmth=4/country=24/default.html.

- Laat de belangrijkste zoekwoorden verschijnen in de url
- Scheid afzonderlijke woorden door een hyphen (b.v. www.opvakantie.nl/zonvakantie-spanje.html) en niet door een underscore (b.v. www.opvakantie.nl/zonvakantie_spanje.html). Door een underscore worden twee woorden gezien als één woord ofschoon Google dit wel gelijk wil gaan trekken.
- Plaats geen strings of id’s in de URL. Maak gebruik van mod_rewrite om dit te omzeilen.
- Maak geen gebruik maken van sessies in de url
- Zorg er bij voorkeur voor dat de url niet wijzigt
- Gebruik geen client-side script of formulier als de enige manier om bepaalde content te bereiken

Redirect
- Gebruik een 301 redirect (andere redirects worden door zoekmachine spammers volgezet met verborgen zoekwoorden)

Duplicate content laten indexeren
- Laat dezelfde content niet te vaak op meerdere domeinen terugkomen. Dit kan gezien worden als zoekmachinespam (je kan zogenaamde duplicate content checken op copyscape.com). Het lijkt er overigens op dat dit niet geldt voor sites die slechts een kleine hoeveelheid dubbele content hebben. Het gaat met name om partijen/spammers die duizenden domeinen hebben draaien en bewust spammen. Bij exact dezelfde sites laat Google standaard maar één resultaat zien.

Javascript, robots.txt en CSS
- Plaats zoveel mogelijk code in een externe file. Dit geldt bijvoorbeeld voor Javascript, CSS en het robots.txt bestand.

Subdomein
- Google lijkt subdomeinen te zien als aparte pagina's. Hierdoor krijgen deze pagina's ieder afzonderlijk een PageRank en dat kan ongunstig uitpakken. Je hebt meer aan één domein met PageRank 4 dan aan twee domeinen met iedere PageRank 2. De PageRank is een methode die Google gebruikt om pagina's op internet te ordenen op belangrijkheid. Een subdomein kan wel een aantal belangrijke voordelen hebben. De gebruikers kunnen de naam wellicht beter onthouden, het kan actiematig gebruikt worden of andere (schrijvende) media kunnen er makkelijker naar verwijzen.

Afbeeldingen
- Gebruik belangrijke zoekwoorden als alt-tag bij afbeeldingen
- Gebruik belangrijke zoekwoorden in de bestandsnaam van de afbeelding
- Zorg ervoor dat het onderwerp/zoekterm van de afbeeldingen ook terugkomt in de omliggende tekst

Content
- Gebruik de code (h1, h2, h3 e.d.) voor de koppen van en in het artikel
- Plaats één h1-kop per pagina
- Zet belangrijke keywords in de kop van het artikel
- Gebruik belangrijke keywords in het begin van het artikel en zinnen
- Gebruik veel woorden om een product te beschrijven zodat meer zoektermen aansluiten bij het artikel
- Gebruik minimaal 200 tot 250 woorden per pagina
- Begin zinnen met de belangrijkste woorden
- Gebruik de belangrijkste woorden vaker (richtlijn een aandeel van circa 2 tot 8% van het aantal woorden in de tekst)
- Gebruik in artikelen ook synoniemen, zodat je op meer zoekwoorden gevonden wordt (bijv. mobiele telefoon, mobieltje, toestel, gsm e.d. i.c.m. N95)
- Maak belangrijke woorden vet, maar overdrijf niet (b en strong zijn belangrijker dan span style)
- Gebruik meervouden en vervoegingen (mensen zoeken vaker op meervouden)
- Zet belangrijke zoekwoorden in een bullet list
- Je kan spelfouten in de tekst zetten (onderaan de pagina). Je kan er dan bij zetten wat mogelijke en alternatieve spellingen zijn
- Zorg dat de minimaal 10% van de content (bij voorkeur meer) regelmatig wijzigt
- De homepage is niet de belangrijkste pagina voor zoekmachines-bezoekers. Bij een goed geoptimaliseerde site, komt men met name dieper op de site binnen. Richtlijn: nog maar circa 30% van het bezoek komt binnen op de homepage
- Een klein aantal pagina’s werkt in het nadeel. Probeer de site daarom uit zo veel mogelijk pagina’s te laten bestaan

Links
- Zet geen klik hier in de anchor tekst van een link, maar een belangrijke zoekterm. De achterliggende pagina gaat namelijk niet over “klik hier”
- Voeg een rel=”nofollow” toe aan onbelangrijke pagina's (externe links, disclaimer, privacy statement) zodat de PageRank niet wegvloeit naar ongewenste pagina's
- Zorg voor veel links bij relevante, externe partijen
- Zorg vooral voor links bij partijen met een hoge PageRank
- Zorg vooral voor links bij partijen over een soortgelijk onderwerp
- Maak gebruik van linkbaiting: een artikel schrijven dat primair gericht is op andere sites met als doel dat zij er naar gaan linken

Externe promotie
- Meld de site aan bij directories (b.v. Dmoz.org en Yahoo)

Keyword in de metatag
- Keywords in de metatags zien niet meer echt belangrijk voor Nederlandse markt. Google en Microsoft Live gebruiken ze niet of nagenoeg niet. Yahoo en Ask.com wel, maar die hebben een bijna te verwaarlozen maarktaandeel

De Google Spider
- Je kan spider vertellen wat die niet moet doen, niet wat ie wel moet doen
- A href tags zijn belangrijk voor de spider

Sitemap
- Maak een sitemap voor iedere pagina van de site
- Link ook op iedere pagina naar de sitemap
- Gebruik hiervoor de sitemap.xml van Google. Deze wordt automatisch geüpdate en goed geïndexeerd
- Niet direct voor nieuwe sites gebruiken (dan lijken alle pagina’s in de site even belangrijk)
- De kans op zogenaamde Sitelinks wordt door het gebruik maken van Sitemaps ook groter (hierbij moet je vanuit een zoekopdracht wel de absolute nummer 1 in de markt zijn)

Niet doen
- Cloaking (aparte pagina voor zoekmachines maken die anders is dan wat bezoekers zien)
- Flash (splash pagina's) (NIEUW: er zijn aanwijzingen dat Google Flash herkent). Er zijn dankzij technieken als siFR en SWFObject wel workarounds mogelijk
- Javascript navigatie (zonder speciale workaround)
- Link spamming
- Link farms
- Onzichtbare tekst
- Verbergen van links
- Doorway pages
- Computer Generated Content
- Keyword stuffing
- Link exchange
- Frames
- 302 Redirects (tenzij de verplaatsing korter dan 2 maanden is)

Als u meer wilt weten over hoger in Google komen, maak dan gerust eens een vrijblijvende, gratis afspraak:
06 10 20 40 90 / info@erikvanderveen.nl

Geen opmerkingen: